X
تبلیغات
صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
مشاوره حقوقی, مقالات حقوق
الهام جمعه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶

درزمان خلافت امیرالمومنین زنی به پیشگاه حضرت علی می آید ودرحضور جمع یاران واصحاب که درمسجد جمع بودند اظهارمیدارد واعتراف میکند که زنا کرده!

امام علی اصلا توجهی به زن نمی کند!

زن باردوم حرف خود را تکرار کرده وطلب مجازات برای خودش میکند

بازامام توجهی نمی کند!

بارسوم باز زن حرف خودرا تکرار میکند ومی گوید مجازات این جهان مرا ازاین گناه پاک خواهد کرد لطفا مجازات کنید

امام بامکثی طولانی به اومیگوید برو خانه ات وفردا بیا!

زن میرود وفردایش دوباره همان سخنان را می گوید!

امام دوباره او را حواله به فردا میدهد تا بلکه ازاین اعتراف منصرف شده ونیاید!

زن برای روز سوم باز همین سخنان را درحضور همه اعتراف میکند

اصحاب متعجب ومنتظر حکم امام هستند

امام اززن می پرسد آیا بارداری؟

زن جواب میدهد بله

امام میفرماید برو و کودکت را به دنیا بیاور!

زن میرود وبعداز ماهها دوباره برمیگردد وهمان سخنان را عرض میکند که مراز گناهم پاک گردان!

امام میفرماید برو ودوسال به کودکت شیر بده!

زن میرود وبعداز دوسال دوباره برمیگردد ومصرّ به اجرای حکم است!

اعتراض مردم حاضر که خواهان اجرای حکم سنگسار بودند امام را بر آن داشت تا حکم را اجرا کند!

امام علی ،حسنین را باخود میبرد!!

سپس نظر به تعلیمات پیامبر اکرم (ص) روبه جمعیت کرده ومیگوید فقط کسانی میتوانند به این زن سنگ بزنند که خود دچار گناه کبیره نباشند .

جمعیت یک به یک سنگها را برزمین میریزند!

امام علی دوسنگ ریزه برداشته وبه دست امام حسن وامام حسین میدهد واین دوسنگ ریزه به سمت زن توبه کار پرتاب میشود !

زن به خانه نزد کودکش برمیگردد!

این چهره ی واقعی اسلام  ِ ناب ِ محمدی  واحکام پاک الهی است !

مبتلا  به تبلیغات کثیف واسلام هراسی دشمنان اسلام نشوید.

ارسال نظر
نام شما :
آدرس وب سایت :
پست الکترونیک :
پیام شما :
کد امنیتی :